Polska Grupa Eksploracji Procesów

Profil Grupy

Celem Polskiej Grupy Eksploracji Procesów jest promocja i rozwój badań naukowych prowadzonych w Polsce w dziedzinie eksploracji procesów (ang. process mining) i dziedzin powiązanych. Grupa ma także na celu promowanie praktycznych zastosowań eksploracji procesów i kształcenie w tym zakresie. Szczegółowymi celami Grupy są:

  • tworzenie forum dyskusji, koordynacji działań i wymiany informacji wewnątrz społeczności naukowej i poza nią,
  • tworzenie warunków do powstawania nowych pomysłów badawczych i inicjatyw,
  • zwiększanie zainteresowania metodami eksploracji procesów wśród pracowników naukowych i praktyków biznesowych,
  • dążenie do efektu synergii przez zaangażowanie większej liczby pracowników naukowych i praktyków biznesowych w rozwój koncepcji eksploracji procesów.

Polska Grupa Eksploracji Procesów jest otwarta dla wszystkich naukowców, nauczycieli akademickich, praktyków biznesowych działających w Polsce i aktywnie zajmujące się zagadnieniami eksploracji procesów. Zapraszamy organizacje takie jak uniwersytety, ośrodki badawcze, firmy do włączenia się w działania Polskiej Grupy Eksploracji Procesów.

Nasz profil na Twitterze. Nasza grupa na LinkedIn.

Timeline of @processminingpl

processminingpl avatar

RT @JorgeMunozGama: New "Algorithms & Theories for the Analysis of Event Data (ATAED) 2015" #ProcessMining #BPM14 http://t.co/Ljt4i7ihH5
About 4 months, 3 weeks ago by: processmining.pl (@processminingpl)

processminingpl avatar

RT @zpaszk: #EksploracjaProcesow na @coursera https://t.co/yfn4OD94CB . Kurs prowadzi @wvdaalst, start 12/11/2014
About 4 months, 3 weeks ago by: processmining.pl (@processminingpl)

processminingpl avatar

RT @BPM2014Haifa: For those attending #BPM14 with an interest in #ProcessMining (and partying): there is a party on Monday! see http://t.co
About 5 months, 3 weeks ago by: processmining.pl (@processminingpl)

processminingpl avatar

RT @wvdaalst: Trailer of the MOOC Process Mining: Data science in Action is online https://t.co/NwnFebo9dJ #processmining @TUeindhoven">TUeindhoven @TUe
About 5 months, 3 weeks ago by: processmining.pl (@processminingpl)

processminingpl avatar

Jutro (8/09) w ramach konferencji @BPM2014Haifa odbędą się: BP Intelligence workshop oraz spotkanie Grupy Roboczej ds. #eksploracjaprocesow
About 5 months, 3 weeks ago by: processmining.pl (@processminingpl)

Eksploracja procesów

Eksploracja procesów jest dziedziną wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.

Na eksplorację procesów składają się metody (automatycznego) odkrywania modeli procesów biznesowych (budowanie modeli procesów na podstawie dzienników zdarzeń), weryfikowania procesów biznesowych (analiza odchyleń w wykonaniach procesów przez porównywanie modeli i dzienników zdarzeń), analiza sieci społecznej/analiza organizacyjna, automatyczne budowanie modeli symulacyjnych, predykcja i rekomendacje działań oparte na danych historycznych.


Działalność

Polska Grupa Eksploracji Procesów skupia się na następujących czynnościach:

  • rozwój nowych metod eksploracji procesów,
  • udział w międzynarodowych badaniach z zakresu eksploracji procesów lub dyscyplin powiązanych,
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu eksploracji procesów, organizacja konferencji i seminariów,
  • promocja praktycznych zastosowań istniejących metod eksploracji procesów,
  • poszukiwanie nowych obszarów wykorzystania metod eksploracji procesów,
  • promowanie idei eksploracji procesów wśród praktyków biznesowych i społeczności akademickiej.
The Adobe Flash Plugin is needed to display this content.

Powstanie

Idea Polskiej Grupy Eksploracji Procesów została zapoczątkowana przez Zbigniewa Paszkiewicza. Grupa została utworzona przez Dariusza Dwornikowskiego, Zbigniewa Paszkiewicza, Willy'ego Picarda i Andrzeja Stroińskiego we wrześniu 2013 roku.

Działalność Polskiej Grupy Eksploracji Procesów jest wspierana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnikę Poznańską udostępniającą niezbędną grupie infrastrukturę.