PMDay. Pierwszy Dzień Eksploracji Procesów

PMDay to miejsce spotkania praktyków, naukowców i studentów zainteresowanych metodami eksploracji procesów i gotowych na dzielenie się swoją wiedzą. Na PMDay spotkasz zarówno starych wyjadaczy jak i żółtodziobów rozwijających metody eksploracji procesów przez wykorzystanie ich w praktyce lub prowadzenie badań naukowych.

Na PMDay chcemy porozmawiać o tym czym jest eksploracja procesów, jakie są możliwości jej wykorzystania, jakie stoją przed nią wyzwania i jakie badania naukowe można prowadzić w tej dziedzinie. Chcemy porozmawiać o tym jak możemy współpracować by rozwój eksploracji procesów w Polsce był dynamiczny i prowadzony przy udziale zarówno naukowców, praktyków jak i studentów.

Osoby chcące uczestniczyć w PMDay prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Relacja z PMDay dostępna będzie na Twitterze: @processminingpl #eksploracjaprocesow #pmday_pl


Termin i miejsce

 • Dzień: piątek, 13.06.2014, godz. 10.00-15.30
 • Miejsce: Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe, ul. Piotrowo 2, Poznań (Zobacz na mapie)
 • Sale: część wykładowa odbędzie się w sali L027, część praktyczna w laboratoriach 142 i 143 - w budynku będą oznaczenia jak dojść do poszczególnych sal


Program

 • 10.10 - 10.55 - Idea eksploracji procesów
  • Miejsce: sala L027 (nowa część Centrum Wykładowego)
  • Prelegenci:
  • Opis: Podczas swojej prezentacji Andrzej i Darek wyjaśnią czym jest eksploracja procesów i czym różni się od innych metod analiz danych. Zarysują zakres analiz, które można prowadzić z wykorzystaniem eksploracji procesów. Wyjaśnią na czym polega szczególna wartość praktyczna eksploracji procesów i zarysują obszary jej praktycznego wykorzystania.
 • 12.00 - 12.30 - Przerwa

Rejestracja

Osoby chcące uczestniczyć w PMDay prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale lista zarejestrowanych osób ułatwi nam organizację PMDay.


Kontakt

Szczegółowych informacji o programie i organizacji PMDay udzielają:


Organizatorzy

PMDay organizowany jest pod egidą Polskiej Grupy Eksploracji Procesów. Organizatorami konferencji są:

Celem Polskiej Grupy Eksploracji Procesów (PGEP) jest promocja i rozwój badań naukowych prowadzonych w Polsce w dziedzinie eksploracji procesów (ang. process mining) i dziedzin powiązanych. PGEP ma także na celu promowanie praktycznych zastosowań eksploracji procesów i kształcenie w tym zakresie. Szczegółowymi celami PGEP są:

 • tworzenie forum dyskusji, koordynacji działań i wymiany informacji wewnątrz społeczności naukowej i poza nią,
 • tworzenie warunków do powstawania nowych pomysłów badawczych i inicjatyw,
 • zwiększanie zainteresowania metodami eksploracji procesów wśród pracowników naukowych i praktyków biznesowych,
 • dążenie do efektu synergii przez zaangażowanie większej liczby pracowników naukowych i praktyków biznesowych w rozwój koncepcji eksploracji procesów.

PGEP jest otwarta dla wszystkich naukowców, nauczycieli akademickich, praktyków biznesowych działających w Polsce i aktywnie zajmujące się zagadnieniami eksploracji procesów. Zapraszamy organizacje takie jak uniwersytety, ośrodki badawcze, firmy do włączenia się w działania PGEP.


Zaprzyjaźnione wydarzenia